TopBài 00 – Giới thiệu tổng quan về PHP
Ghi chú: Khóa học tập trung vào việc hướng dẫn thực hành qua các ví dụ thực tế. Các ví dụ là một phần của dự án phát triển ứng dụng web trên ngôn ngữ mã nguồn mở PHP
PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor”) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.
Bài 01 – Hướng dẫn cài cặt APACHE, PHP, MYSQL
Chúng ta có rất nhiều các sản phẩm nổi tiếng ví dụ như XAMPP, WAMP,… Tuy nhiên, với mục đích cài đặt trên localhost để chạy thử và lập trình thì chúng ta có thể dùng XAMPP.
Bài 02 – Trình soạn thảo mã (Plain Text Editor)
Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các trình soạn thảo (IDE) để viết mã PHP.
Khóa học này chúng ta sẽ dùng công cụ Sublime Text để làm việc với PHP - Dowload tại đây
Bài 03 – Hướng dẫn cài đặt Sublime Text

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu và cài đặt trình soạn thảo Sublime Text và cài đặt các package cần thiết.

Bài 04 – Tạo ứng dụng đầu tiên với PHP

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để tạo một ứng dụng php và cách thức mà một web server hoạt động như việc: Tổ chức dự án, sử dụng trình soạn thảo Sublime text, tạo và chạy ứng dụng php.

Bài 05 – Nhúng mã PHP trong HTML và chú thích(comments) trong PHP
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết các mã PHP bên trong các thẻ HTML. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về chú thích(comments) trong PHP.
Bài 06 – Biến(Variables), Hằng số trong PHP
Trong phần này sẽ hướng dẫn thực hành với biến, hằng số trong ngôn ngữ lập trình PHP
Bài 07 – Kiểu dữ liệu dạng số trong PHP
PHP hỗ trợ hai kiểu dữ liệu số: + Interger(số nguyên) bao gồm các số tự nhiên như 0,1,2,3,4,5…. + Floating point(dấu động) như kiểu float hay double. Các giá trị này là các số thập phân hoặc phân số. Ví dụ: 1.57,2.9,…
Bài 08 – Các phép toán số học trong PHP
PHP hỗ trợ tất cả các phép toán số học thông thường: +(cộng),-(trừ),*(nhân),/(chia),%(chia lấy dư).
Bài 09 – Các hàm toán học có sẵn trong PHP
PHP hỗ trợ các hàm toán học, giúp xử lý các giá trị trong phạm vi số nguyên hoặc số thực.
Bài 10 – Kiểu dữ liệu dạng chuỗi(string) trong PHP
Các biến dạng chuỗi(string) được dùng để lưu trữ văn bản hoặc ký tự. Các chuỗi hay ký tự cần được đặt trong đâu ngoặc kép ” ” hoặc ngoặc đơn ‘ ‘.
Bài 11 – Sử dụng các hàm về chuỗi có sẵn trong PHP
PHP hỗ có tới gần 80 hàm nhằm hỗ trợ xử lý chuỗi...
Bài 12 – Biểu thức chính quy(Regular Expression) cơ bản trong PHP
Biểu thức chính quy(Regular Expression) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định(theo wikipedia).
Bài 13 – Kiểu dữ liệu dạng mảng(Array) trong PHP
Mảng là một biến có khả năng lưu trữ nhiều phần tử, mỗi phần tử có thể mang bất cứ một kiểu giá trị nào mà PHP hỗ trợ như interger, float, string, array,…
Bài 14 – Các dạng toán tử trong PHP
Ngoài các toán tử thực hiện các phép toán thông thường, PHP còn hỗ trợ thêm các toán tử thực hiện một số chức năng khác như so sánh, gán,..
Bài 15 – Câu lệnh điều kiện trong PHP
Các câu lệnh điều kiện được dùng để so sánh hai hoặc nhiều hơn các giá trị với nhau và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả trả về của việc so sánh đó
Bài 16 – Hướng dẫn sử dụng vòng lặp(loop) trong PHP
Cũng giống như tất cả các ngôn ngữ lập trình khác, PHP hỗ trợ các vòng lặp(loop) – nơi thực hiện các hành động lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi một điều kiện xác định trước được hoàn thành.
Bài 17 – Xây dựng một hàm do người dùng định nghĩa (custom function) trong PHP (phần 1)
Trong PHP, ngoài các hàm có sẵn, người lập trình còn có thể tự tạo cho mình một hàm(function) để thực hiện một mục đích hoặc hành động nhất đinh. Chúng ta gọi đó là hàm do người dùng định nghĩa(custom function).
Bài 18 – Xây dựng một hàm do người dùng định nghĩa (custom function) trong PHP (phần 2)
Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về hàm do người dùng định nghĩa.
Bài 19 – Xử lý dữ liệu của form với PHP
Form là nơi cho phép người dùng nhập các dữ liệu đầu vào, sau đó nếu các dữ liệu này được gửi, PHP sẽ xử lý chúng, sau đó trả về kết quả mà cho người dùng.
Bài 06 – Xử lý Form trong PHP
Mục tiêu:
Kết thúc bài học, học viên có thể:
  • Tạo form trong php
  • Sử dụng phương thức GET
  • Sử dụng phương thức POST
  • Sử dụng các phương thức trên form để lấy dữ liệu
  • Sử dụng các điều khiển ẩn (hidden fields)
Bài 09 – Các phép toán quan hệ (phép toán so sánh)
Các phép toán quan hệ(Phép toán so sánh) thường được dùng kiểm tra điều kiện trong các biểu thức điều kiện (Học trong chương sau). Giá trị của phép toán là 1(true) hoặc 0 (false). 


Khóa học quan tâm

Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
  • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
  • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook