Top
Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình CSDL MySQL


Cập nhật ngày: 4/22/2015 11:09:54 AM

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trong MySQL
Trong bất kỳ một cơ sở dữ liệu nào thì bảng là phần tối quan trọng trong nó. Bảng là nơi chứa các đối tượng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu(bao gồm các trường(cột) và các bản ghi(dòng)).

Cú pháp câu lệnh để tạo bảng

CREATE TABLE tênbảng ( têncột cácthuộctínhcủacột );

Trong đó các thuộc tính của cột bao gồm

Tên thuộc tính Mô tả
Type(bắt buộc) Kiểu dữ liệu cho các dữ liệu được lưu vào cột đó, ví dụ như INT, VARCHAR, DATETIME,…
Length/Values Độ dài ký tự tối đa mà dữ liệu được nhập vào
Default Giá trị mặc định, cho dù nó có dữ liệu mới được nhập vào hay không.
Collation Tiêu chuẩn đối chiếu thông tin nhập bằng văn bản. Nếu các bạn muốn bản ghi của mình lưu được tiếng Việt thì cần để cột Collation này có giá trị là utf8_unicode_ci
Attributes Thuộc tính của cột. Nếu là cột ID thì nên để thuộc tính này là unsigned(không lấy số 0 và số âm)
Null Đây là thuộc tính của cột trong bảng cho phép chấp nhận giá trị NULL hay không. Thường thì chúng ta sẽ để là NOT NULL
Index Tạo chỉ mục trong bảng. Nếu là cột ID thì sẽ chọn cái này và để giá trị là PRIMARY(khóa chính)
A_I(AUTO_INCREMENT) Cho phép cột(dạng số) có giá trị tăng tự động. Nếu là cột ID thì bắt buộc phải chọn
Comments Chú thích cho cột


B1: Khởi động WAMP, mở trình duyệt, nhập đường dẫn http://localhost/phpmyadmin/

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trong MySQL

B2: Chọn thẻ SQL

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trong MySQL

B3: Chọn cơ sở dữ liệu

Trước khi tạo bảng cho một cơ sở dữ liệu, chúng ta cần phải chọn cơ sở dữ liệu đó đã. Cú pháp câu lệnh chọn cơ sở dữ liệu:

USE têncơsởdữliệu

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trong MySQL

Tuy nhiên với phpMyAdmin, bạn đơn giản chỉ cần click vào tên cơ sở dữ liệu ở cột bên tay trái. Và chúng ta sẽ chọn cách này

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trong MySQL

B4: Chọn thẻ SQL. Trong trường hợp này, sau khi chúng ta đã click chọn cơ sở dữ liệu helloworld thì mọi câu lệnh SQL sẽ đều chỉ có tác dụng trong cơ sở dữ liệu này

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trong MySQL

B5: Chúng ta sẽ tạo bảng instance với 3 cột là: id, title và description

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trong MySQL

B6: Click Go, tên bảng instance sẽ hiện ra trong cột bên tay trái

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trong MySQL

B7: Click vào tên bảng instance trong cột bên tay trái, kết quả

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trong MySQL


Nguồn: vietobject

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ (RIMT)
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tầng 6, Số 140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
  • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
  • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00
Gửi tin nhắn Facebook
Gửi tin nhắn Facebook